ESTUFA DE FUNDICIÓ ATHIRA 700 AMB TURBINES

Interior de fundició.
Sistema de ventilació forçada.