Insert Arc graffiti de Rocal.

Disponible en diferents mesures (70, 80, 100)

0