Insert Arc Tres Cares de Rocal

Disponible en diferents mesures (70, 90)