Xemeneia metàl·lica Aitana de Rocal

Llar de foc d'estil clàssic.
Obertura de les dues porte des de el centre.
Revestiment interior de vermiculita en color negre
Reixa per a les brases i extracció inferior de la cubeta per a la cendra.