Xemeneia Metàl·lica D- 10 Graffiti de Rocal

La seva estrucutura ens permet veure el foc desde el frontal i els laterals.
Revestiment interior de vermiculita pintat de negre i base de vermiculita revestida en acer
Obertura de les dues portes laterals.
Possibilitat d'anar supesa o amb peu rodò